SP ZOZ we Włodawie oraz Burmistrz Włodawy serdecznie zapraszają mieszkanki Włodawy urodzone w latach 1983 - 1987 na bezpłatne badanie mammograficzne piersi.  Badania będą wykonywane na zlecenie miasta przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, przy alei Józefa Piłsudskiego 66.  Rejestracja do Programu od godziny 9:00 do 14:00 w poniedziałek, środę, piątek pod nr telefonu 797 704 915.  Z badań będą mogły skorzystać Panie na stałe zameldowane na terenie miasta Włodawy.  Warunkiem udziału w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi jest upływ min. 24 miesięcy od ostatniego badania mammograficznego.  Program nie obejmuje kobiet, które wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym oraz pozostające pod opieką poradni onkologicznej lub ginekologicznej w związku ze zmianami w obrębie piersi.  Badania finansowane są w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020 – 2024” przyjętego Uchwałą Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej we Włodawie z 30 września 2019 r.