Poradnia Lekarza Rodzinnego w Hannie (POZ)

Lokalizacja: Poradnia mieści się w Hannie ul. Dworska 10

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek

Godziny: 8.00 - 15.00

Telefon: 508 663 209

oraz

Godziny: 15.00 - 18.00

Telefon: 797 704 910

Wymagane dokumenty: dowód osobisty

 

Lekarze przyjmujący:

  • lek. med. Sławomir Baj - specjalista choroby wewnętrzne i medycyna paliatywna
  • lek. med. Olha Kovtoniuk

Nasz Personel:

  • Marzena Łuszczewska - pielęgniarka
  • Bożena Sokolińska - mgr spec. poł-gin

Jak do nas dołączyć

Ze świadczeń naszej Przychodni Lekarza Rodzinnego mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które dokonają wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

  1. Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PDF, 77 kb)
  2. Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (PDF, 77 kb)
  3. Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej (PDF, 78 kb)

Po wypełnieniu należy ją dostarczyć do naszej rejestracji POZ.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Istnieje możliwość zmiany wybranych osób. Korzystający z naszych usług mogą dokonać wyboru dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie jesteście więc Państwo zmuszeni korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Pacjenci zapisując się do naszej placówki w deklaracji wpisują nazwisko konkretnego lekarza, ale to nie ogranicza możliwości korzystania z usług i porad wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w naszym POZ.


Telemedycyna - Poradnik

Opieka koordynowana w POZ