Numer telefonu do Gabinetu Lekarskiego: 797 704 899

Oddział Internistyczny

Lokalizacja: Budynek D, parter oraz 1 piętro

Kontakt telefoniczny

 

I piętro

Pielęgniarka Oddziałowa: 797 704 898

Gabinet Lekarski: 797 704 899

Dyżurka Pielęgniarek: 797 704 901

II piętro

Sekretariat Oddziału: 797 704 905

Dyżurka Pielęgniarek: 797 704 903

 

Ordynator Oddziału: lek. med. Marzena Kurec - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Lekarze:

  • lek. med. Dorota Wrzesień - specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Teresa Wiśniewska-Dziadura - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
  • lek. med. Maciej Stadnik - specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Krzysztof Czajka
  • lek. med. Łukasz Kisiel-Dorohinicki

Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Maćkowiak


Charakterystyka oddziału

Oddział Internistyczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia sercowopochodna), przewodu pokarmowego, schorzeniami układu oddechowego, układu moczowego, schorzeń reumatologicznych, chorób endokrynologicznych. Ponadto prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe). Współpracując z pracowniami Szpitala, Oddział Internistyczny zapewnia pacjentom pełne zaplecze diagnostyczne, które obejmuje diagnostykę radiologiczną, badania USG, kompleksową diagnostykę laboratoryjną oraz diagnostykę endoskopową.

W Oddziale Internistycznym wykonuje się następujące procedury:

  • badanie Holter EKG
  • badanie Holter RR
  • próby wysiłkowe
  • echo serca

W Oddziale pracuje wykwalifikowany personel medyczny, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych oraz specjaliści chorób endokrynologicznych. Personel medyczny przywiązuje dużą wagę do edukacji w zakresie propagowania prozdrowotnego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu pokarmowego, układu krążenia, chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Lekarze oraz pielęgniarki są zobowiązani udzielać pacjentom wyczerpujących informacji na temat diety, leków, badań dodatkowych, trybu życia, rehabilitacji i wszystkich aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka po wypisaniu z Oddziału.