Budynek A
 
 
Dyrektor

Teresa Szpilewicz

 

p.o. Dyrektora ds. Medycznych

dr n.med. Jolanta Taczała

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Elżbieta Korszla