Centralna Sterylizacja 

Lokalizacja: Dział mieści się w budynku A, parter. 

Telefon: 797 704 912