Zakresy udzielanych świadczeń

INFORMACJA O ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ ZAKONTRAKTOWANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA W ROKU 2017

RODZAJ: LECZENIE SZPITALNE

 1. Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. Chirurgia Ogólna – Hospitalizacja
 3. Pediatria – Hospitalizacja
 4. Geriatria – Hospitalizacja
 5. Choroby Wewnętrzne – Hospitalizacja
 6. Neonatologia – Hospitalizacja
 7. Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja
 8. Anestezjologia i Intensywna Terapia – Hospitalizacja

RODZAJ: REHABILITACJA LECZNICZA

 1. Fizjoterapia ambulatoryjna
 2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

 1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Gastroskopia
 2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Kolonoskopia
 3. Badania Tomografii Komputerowej (TK)

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 1. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej
 2. Świadczenia zabiegowe w Chirurgii Ogólnej
 3. Świadczenia zabiegowe w Chirurgii Ogólnej – Diagnostyka Onkologiczna
 4. Świadczenia w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 5. Świadczenia w zakresie Gruźlicy i Chorób Płuc
 6. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
 7. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc – Świadczenia Pierwszorazowe
 8. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc – Diagnostyka Onkologiczna
 9. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii
 10. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
 11. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii
 12. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii – Diagnostyka Onkologiczna
 13. Świadczenia w zakresie Endokrynologii
 14. Świadczenia w zakresie Endokrynologii – Świadczenia Pierwszorazowe
 15. Świadczenia w zakresie Geriatrii
 16. Świadczenia w zakresie Geriatrii – Świadczenia Pierwszorazowe
 17. Świadczenia w zakresie Otolaryngologii
 18. Świadczenia w zakresie Otolaryngologii – Diagnostyka Onkologiczna
 19. Świadczenia w zakresie Neurologii
 20. Świadczenia w zakresie Neurologii - Świadczenia Pierwszorazowe
 21. Świadczenia w zakresie Okulistyki
 22. Świadczenia w zakresie Okulistyki – Diagnostyka Onkologiczna
 23. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii - Urszulin
 24. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – Urszulin
 25. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii – Diagnostyka Onkologiczna - Urszulin

RODZAJ: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 1. Świadczenia Lekarza POZ
 2. Świadczenia Lekarza POZ – w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 3. Świadczenia Pielęgniarki POZ
 4. Świadczenia Pielęgniarki POZ – w ramach profilaktyki gruźlicy
 5. Świadczenia Położnej POZ

RODZAJ: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 1. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

RODZAJ: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – Etap pogłębionej diagnostyki
 2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – Etap podstawowy

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

RODZAJ: DZIENNY OŚRODEK OPIEKI GERIATRYCZNEJ

 1. Świadczenia Dziennego Ośrodka Opieki Geriatrycznej