Regulamin odwiedzin

Zasady odwiedzin Pacjentów w SPZOZ we Włodawie:

 1. Zaleca się ograniczenie liczby osób odwiedzających oraz czasu odwiedzin do niezbędnego minimum.
 2. Odwiedziny odbywać się będą po godz. 16.00
 3. Odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 30 minut.
 4. Do 1 pacjenta może wejść 1 osoba dorosła.
 5. Ordynator/kierownik oddziału/pielęgniarka oddziałowa w uzasadnionych przypadkach może podjąć inną decyzję niż wskazane w pkt. 2 oraz pkt. 4.
 6. W sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo max. dwie osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych min 1,5 m.
 7. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w szczególności:
  • higieny rąk przed wejściem i wyjściem ze szpitala
  • higieny rąk przed wejściem i wyjściem oddziału,
  • higieny rąk przed wejściem i wyjściem z sali chorych,
  • zachowania dystansu z osobą hospitalizowaną,
  • stosowania maseczki chirurgicznej zasłaniającej usta i nos,
  • w sytuacjach uzasadnionych epidemiologicznie osoba odwiedzająca otrzyma od personelu oddziału szpitalnego rękawiczki i fartuch jednorazowy,
  • nie wchodzenia do innych sal chorych, kuchenki oddziałowej i itp.
  • dokonania pomiaru temperatury ciała i wypełnienia ankiety - wywiad epidemiologiczny przed odwiedzinami i zdania wypełnionej i podpisanej ankiety w punkcie pielęgniarskim oddziału. Ankieta dostępna jest na stronie spzoz.wlodawa.pl oraz przed wejściem do każdego oddziału.
  • wychodząc z oddziału środki ochrony należy wyrzucić do kosza. Niedopuszczalne jest zabieranie użytych środków ochrony do domu.
  • stosowania się do poleceń personelu medycznego.
 8. Dla pacjenta można przynosić rzeczy osobiste, środki higieniczne, wodę. Produkty żywnościowe po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału.
 9. Wskazane jest, aby odwiedziny osób chodzących odbywały się na świeżym powietrzu (np. ogród rehabilitacyjny z altaną).
 10. W sytuacji znacznego wzrostu zakażeń ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane na czas określony przez Dyrektora Szpitala.

Pamiętaj: Jeżeli masz podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, złe samopoczucie lub inne objawy odłóż odwiedziny na inny termin.

Ankieta dla odwiedzającego