Włodawa, dnia 30.12.2022 r.

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne zakażeń innymi wirusowymi chorobami zakaźnymi wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ we Włodawie.

W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

- dezynfekcji rąk,

- stosowania podczas wizyty maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,

- w czasie odwiedzin zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem,

- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

- zachowania nie zakłócającego pracy oddziału,

Jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których widoczne są objawy infekcji, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.


Do pobrania: Pismo (PDF, 173 kb)

Zasady odwiedzin Pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie


z dnia 01.06.2022 r.

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie  przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia od godziny 12.00 do 20.00. Za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego w sytuacji szczególnej odwiedziny mogą się odbyć w innych godzinach.
 2. W sali chorych w trakcie odwiedzin pacjenta może przebywać jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca.
 3. Czas odwiedzin u pacjenta powinien wynosić nie więcej niż 2 godziny.
 4. Należy unikać przyprowadzania dzieci do oddziałów szpitalnych.
 5. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym udziela Ordynator/Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny od godziny 12.00 do godziny 20.00 lub w innym czasie w zależności od stanu chorobowego pacjenta.
 6. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby wykazujące objawy infekcji, jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w szczególności:
  • higieny rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału,
  • zachowania dystansu,
  • stosowania maseczki chirurgicznej zasłaniającej usta i nos,
  • nie wchodzenia do innych sal chorych,
  • w sytuacjach uzasadnionych epidemiologicznie osoba odwiedzająca otrzyma od personelu oddziału rękawiczki i fartuch jednorazowy,
  • wychodząc z oddziału środki ochrony należy wyrzucić do kosza,
  • stosowania się do poleceń personelu medycznego.
 8. W sytuacji znacznego wzrostu zakażeń ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane na czas określony przez Dyrektora Szpitala.

Pamiętaj: Jeżeli masz podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, złe samopoczucie lub inne objawy odłóż odwiedziny na inny termin.

Ankieta dla odwiedzającego (PDF, 168 kb)