Pracownia Mammograficzna

Lokalizacja: Pracownia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na I piętrze. 

Rejestracja

Poniedziałek - Piątek od  8.00 do 15.00

Telefon: 797 704 920

Wymagane dokumenty: skierowanie, dowód osobisty

Nasz personel: st. tech. rtg Marek Flis - Kierownik Zespołu techników radiologii


Informacje dla pacjentki

Mammografia jest badaniem wykorzystującym promieniowanie jonizujące, polegającym na wykonaniu dwóch zdjęć rentgenowskich każdej piersi. Badanie mammograficzne pozwala na wykrycie bardzo małych guzków piersi (0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych) oraz mikrozwapnień.

Kiedy wykonuje się mammografię?

 • Przed rozpoczęciem terapii hormonalnej.
 • Podejrzenie zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel.
 • Po amputacji sutka jako badanie kontrolne.
 • Po radio- i/lub chemioterapii do oceny stopnia regresji guza sutka.
 • W przypadku niejednoznacznych objawów ropnia sutka.

Badanie jest wykonywane na zlecenie onkologa, chirurga, ginekologa i endokrynologa.

JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, POINFORMUJ PERSONEL O TYM FAKCIE PRZED WYKONANIEM BADANIA.

Przebieg badania: Badanie mammograficzne najlepiej wykonywać w okresie od 5 - 12 dnia cyklu miesięcznego (licząc od pierwszego dnia miesiączki). Nie może być wykonywane u kobiet w ciąży.

Wykonywane jest u pacjentek po 25 roku życia (jeśli jest potrzeba różnicowania zmian w sutku.) lub w każdym wieku. Warunkiem wykonania badania jest posiadane skierowanie.

Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia i opisy wszystkich poprzednio wykonywanych badań piersi - mammografia, USG, biopsje, operacje piersi. Porównanie badania ze zdjęciami i wynikami badań poprzednich, jest to bardzo istotne dla postawienia poprawnej diagnozy i często umożliwia wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania.

W dniu badania nie należy używać kremów, dezodorantów, zasypek i innych kosmetyków stosowanych w okolicach piersi i pach. Niektóre z nich mogą pojawić się na zdjęciach mammograficznych, powodując zafałszowanie obrazu.

Mammografia trwa kilka minut. Standardowo uzyskuje się 4 fotografie.

Dwiema podstawowymi projekcjami są: 

 • skośna przyśrodkowo - boczna (MLO)
 • kranio - kaudalna (CC – czyli klasyczna "góra–dół") 

Podczas badania pierś jest uciśnięta między podstawką z kasetą rentgenowską a plastikową płytą kompresyjną. Ucisk piersi jest pewnym dyskomfortem podczas badania, ale jest niezbędny gdyż:

 • Zmniejsza warstwę tkanki, przez którą przenika promieniowanie, co powoduje większy kontrast i możliwość ograniczenia dawki promieniowania potrzebnej do penetracji,
 • Zwiększa powierzchnię zajmowanej przez pierś na płycie obrazowej, przez co uzyskujemy lepszą rozdzielczość,
 • Zapobiega rozmyciu obrazu przy nieumyślnym poruszeniu,
 • Usuwa pęcherze powietrza spod płytki (brak "martwych pól" zacieniających niektóre fragmenty).
 • Utrzymuje odpowiednią orientację anatomiczną (możliwość dokładnego wyznaczenia położenia zmian)

Łącznie dzięki temu wszelkie podejrzane zmiany są łatwiejsze do odróżnienia.

Wszelkich niezbędnych informacji udzieli technik rtg w rejestracji pod numerem telefonu: 797 704 911

Odbiór wyniku mammograficznego w rejestracji RTG.


Do pobrania

Mammografia informacje dla pacjentki plik PDF

Upoważnienie do odbioru wyniku badania plik PDF