Włodawa, dnia 09.02.2024 r.

Z powodu wystąpienia w oddziale geriatrycznym ogniska epidemicznego wywołanego przez COVID 19 wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe za zgodą Kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

- stosowania podczas odwiedzin maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie oddziału,

- dezynfekcji rąk,

- zachowania dystansu pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem,

- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

- zachowania nie zakłócającego pracy oddziału.

Do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, itp).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin osobom, u których widoczne są objawy infekcji, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

Plik informacji do pobrania (PDF, 161 kb)

Oddział Geriatryczny

Lokalizacja: Budynek D, 2 piętro

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski: 797 704 900

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 902

Kierownik: 

Lekarze:

  • lek. med. Ryszard Mazgaj - specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii

Pielęgniarka Oddziałowa: specj. Agnieszka Jurkowska–Jesionek


Charakterystyka oddziału

Oddział Geriatryczny sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 roku życia ze schorzeniami ostrymi,  przewlekłymi, bądź też w celach diagnostycznych. Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: przywrócenie  do stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją w określonym czasie pobytu, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom. Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Pobyt na Oddziale ma na celu maksymalne wydłużenie życia oraz podniesienie jego jakości poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, spośród których główne to:

  • cukrzyca
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroby zwyrodnieniowe stawów
  • choroby serca i układu krążenia

Współistnienie wielu jednostek chorobowych wymusza stosowanie zaawansowanych metod leczenia, które pozwolą wydłużyć i polepszyć jakość życia Naszych pacjentów. Do najczęściej stosowanych zabiegów w Oddziale można zaliczyć:

  • badania endoskopowe
  • badania obrazowe
  • rehabilitację leczniczą