Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym

Lokalizacja: Budynek B, parter

Kontakt telefoniczny

Gabinet lekarski: 797 704 891

Sekretariat oddziału: 797 704 892

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 893

 

p.o. Ordynatora: lek. med. Artur Sitnik - specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze oddziału:

  • lek. med. Jarosław Nurzyński - chirurg
  • lek. med. Wiesław Mazurek - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista ortopedii i traumatologii
  • lek. med. Stanisław Pojasek - specjalista ortopedii i traumatologii
  • lek. med. Tomasz Kamiński - specjalista ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • lek. med. Grzegorz Prokop - specjalista chirurgii ogólnej
  • lek. med. Piotr Skałecki - specjalisty chirurgii ogólnej i naczyniowej
  • dr n. med. Dariusz Sagan - specjalisty chirurgii klatki piersiowej
  • lek. med. Tomasz Galek - specjalista chirurgii ogólnej
  • lek. med. Vadzim Sidaruk - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Stefaniuk-Semeniuk


Charakterystyka oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym zajmuje się leczeniem pacjentów zarówno w formie leczenia operacyjnego jak i zachowawczego.

W Oddziale wykonywany jest szeroki profil zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej oraz naczyniowej. Zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik chirurgicznych takich jak laparoskopia i artroskopia. Ponad to wykonywane są zabiegi operacyjne wynikające z innych stanów nagłych.

W przypadku chirurgii ogólnej na Oddziale wykonuje się m.in. następujące procedury: operacje kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, operacje wyrostka robaczkowego, operacje dróg żółciowych, operacje przepuklin: pachwinowych, brzusznych, operacje przewodu pokarmowego, żołądka, jelita cienkiego i grubego, stabilizacje zewnętrzne i wewnętrzne w złamaniach kończyn, artroskopia diagnostyczna i lecznicza stawu kolanowego.

Aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę oddział współpracuje m.in. z Pracownią Endoskopii, gdzie wykonywane są badania diagnostyczne przewodu pokarmowego. Współpraca obejmuje również inne komórki tj. Pracownię Ultrasonografii, Pracownię Radiologii czy Tomografii Komputerowej, która umożliwia szeroką diagnostykę oraz wszechstronną, specjalistyczną opiekę nad chorymi zapewniając, tym samym kompleksowe świadczenia.

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym wyposażono w sale intensywnej opieki chirurgicznej i odcinek pooperacyjny, natomiast na Bloku Operacyjnym, na potrzeby Oddziału, wydzielone są nowoczesne sale operacyjne

W ścisłej współpracy z Zespołem Leczenia Rehabilitacyjnego prowadzone jest usprawnianie ruchowe pacjentów w okresie pooperacyjnym.