Blok Operacyjny

Lokalizacja: Budynek B, parter

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Ostrowska

Kontakt telefoniczny: 797 704 894