Włodawa, dnia 30.12.2022 r.

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne zakażeń innymi wirusowymi chorobami zakaźnymi wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ we Włodawie.

W wyjątkowych sytuacjach, u pacjentów w terminalnej fazie choroby oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, odwiedziny są możliwe za zgodą Ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

- dezynfekcji rąk,

- stosowania podczas wizyty maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,

- w czasie odwiedzin zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem,

- bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego,

- zachowania nie zakłócającego pracy oddziału,

Jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których widoczne są objawy infekcji, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.


Do pobrania: Pismo (PDF, 173 kb)