Procedura mycia rąk wydaje się prostą czynnością, ale jednocześnie ma bardzo ogromne znaczenie zarówno dla ochrony zdrowia jak i wspiera pozostałe cele Zrównoważonego Rozwoju, takie jak edukacja oraz prawidłowe odżywianie. Patrząc na te czynniki mogłoby się wydawać, że każdy człowiek będzie przywiązywał dużą wagę do mycia rąk. Jednak ok. 40% gospodarstw domowych na świecie nie posiada warunków lub infrastruktury potrzebnej do mycia rąk, a tylko około 1/5 światowej populacji myje ręce po skorzystaniu z toalety. Nawet w instytucjach ochrony zdrowia, jedna na sześć nie posiada stanowisk do higieny rąk przy punktach opiekli lub w pobliżu toalet.*

Dlatego też, wzywamy każdego - bez względu na to czym się zajmuje, ile ma lat, gdzie mieszka, aby dołączył do nas, by wspólnie zrobić krok naprzód w promowaniu dobrych praktyk higieny rąk. Wszyscy możemy być bohaterami - wystarczy, że będziemy rozpowszechniać informacje o myciu rąk w domu, szkole, placówkach opieki zdrowotnej, miejscach pracy i w całej naszej społeczności!

Aby poznać sekrety higieny rąk odwiedź stronę: www.akcjaczysterece.pl