Dnia 14 września 2022 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie odbyła się próbna ewakuacja Oddziału Rehabilitacyjnego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.