Link do ankiety on-line (otworzy się w osobnym oknie/zakładce): ANKIETA

Celem badania jest identyfikacja i pomiar efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w odniesieniu do rozwoju e-usług publicznych w województwie lubelskim. Rezultatem będzie dostarczenie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia projektowania wsparcia e-usług publicznych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 5 minut.
Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 17.03.2022r.

Państwa odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo uruchomione systemy teleinformatyczne i co warto w nich jeszcze poprawić.
Badanie ankietowe wykonuje Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions (dane rejestrowe: Grupa WW sp. z o.o. nr NIP: 813-367-16-25)