4 marca 2022 roku SPZOZ we Włodawie użyczył Stowarzyszeniu " Legia Akademicka " z siedzibą przy ul. BP Mariana Fulmana 1/10 , 20-492 Lublin do bezpłatnego używania w ramach wspierania działań z udzielaniem pomocy medycznej uchodźcom wojennym z Ukrainy karetkę oraz niezbędne materiały opatrunkowe.