Informujemy, że SPZOZ we Włodawie realizuje Program Profilaktyka 40 Plus.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
- infolinii 22 735 39 53 - (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
- Internetowego Konta Pacjenta.
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.
Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.
Program realizowany w POZ SPZOZ we Włodawie.
Zachęcamy serdecznie do skorzystania z BEZPŁATNYCH badań profilaktycznych!
 
Obraz przedstawia cztery osoby, w tle fragment budynku i drzewa. Logo programu w prawym górnym rogu o treści Profilaktyka 40 plus. Na środku widnieje: #badamysię. Pod obrazkiem widnieją logotypy Polski ład, Ministerstwo zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz adres internwetowy: www.gov.pl/profilaktyka