Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje o czasowym, wstępnie na okres jednego miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2022r. całkowitym zaprzestaniu działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym.