Włodawa, dnia 08.12.2021r.

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej.

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w naszym szpitalu w latach 1989-1991 oraz kartotek pacjentów z przychodni z lat 1973-1999.

Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 07.01.2022 r. w sekretariacie SP ZOZ we Włodawie lub w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój 102) Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa.

Wniosek możne zostać złożony od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00. Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązująca procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz.0 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).