Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że zakupił automatyczny system do dezynfekcji powierzchni oraz powietrza OCTA UV-System.

OCTA UV-SYSTEM do urządzenie emitujące skoncentrowane światło UV-C na zakaźne punkty aktywne w różnych typach pomieszczeń. Zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianiu się zakaźnych mikroorganizmów w środowisku, uniemożliwiając ich dalszą reprodukcję.

Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu skanowania pomieszczeń urządzenie automatycznie dokonuje obliczeń optymalnych czasów ekspozycji dla skutecznej dezynfekcji.

System OCTA-UV posiada zintegrowany system zabezpieczeń chroniący ludzi oraz zwierzęta przed przypadkowym wystawieniem się na działanie szkodliwych promieni UV-C. Wykrycie obecności powoduje automatyczne uruchomienie procedury bezpieczeństwa.

Urządzenia UV-C mogą dezynfekować standardowe pomieszczenia za pomocą światła ultrafioletowego i stanowią ważny atut, który może pomóc szpitalowi zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych. Urządzenie dokonuje pełnej dezynfekcji pomieszczeń w kilka do kilkunastu minut, a po wprowadzeniu do pomieszczenia jest od razu gotowe do pracy.