Zapraszamy wszystkich chętnych pacjentów do skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach Oddziału Rehabilitacyjnego.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ we Włodawie świadczy usługi medyczne dla pacjentów po:

 • - urazach narządu ruchu
 • - zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych
 • - operacjach kręgosłupa
 • - zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów, rzs itp.)

W celu skorzystania z rehabilitacji w ramach Oddziału Rehabilitacyjnego niezbędne jest skierowanie wystawione przez:

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych , onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane są na bieżąco.

Zakres fizjoterapii obejmuje:

Kinezyterapię: ćwiczenia z rehabilitantami indywidualne, grupowe, ćwiczenia na przyrządach.

Zabiegi fizykalne:

 • - hydroterapia
 • - elektroterapia (prądy interferencyjne, diadynamiczne, Tens, Traberta, galwanizacja, jonoforeza)
 • - ultradźwięki
 • - krioterapia miejscowa
 • - światłoterapia
 • - masaże lecznicze

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.