SP ZOZ we Włodawie oraz Burmistrz Włodawy serdecznie zapraszają mieszkanki Włodawy urodzone w latach 1971 - 1976 na BEZPŁATNE badanie mammograficzne piersi.

Badania będą wykonywane na zlecenie miasta przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, przy aleli Józefa Piłsudskiego 64.

Rejestracja do Programu od godziny 9:00 do 13:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek pod nr telefonu: 508 767 124.

Z badań będą mogły skorzystać Panie na stałe zameldowane na terenie miasta Włodawy.

Warunkiem udziału w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi jest upływ min. 24 miesięcy od ostatniego badania mammograficznego.

Program nie obejmuje kobiet, które wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym oraz pozostające pod opieką poradni onkologicznej lub ginekologicznej w związku ze zmianami w obrębie piersi.

Badania finansowane są w ramach realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020 - 2024” przyjętego Uchwałą Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej we Włodawie z 30 września 2019 r.