Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że od dnia 01.07.2020 r. obowiązuję nowa, obowiązkowa segregacja odpadów. W budynkach szpitalnych w wyznaczonych miejscach znajdują się oznakowane kosze wraz z instrukcją segregacji odpadów. Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji i wrzucanie odpadów w odpowiednie pojemniki.
Dziękujemy!