Od 25.03.2020 r. Oddział Dziecięcy jest zamknięty na 2 tygodnie.