Banner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Projekt: "Dbamy o zdrowie - program profilaktyki wad postawy u dzieci"

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizowany na podstawie umowy nr 120/RPLU.11.02.00-06-0083/18-00 z dnia 04.03.2019  zawartej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Cele projektu

Celem  głównym projektu jest profilaktyka wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotno - diagnostycznej dla co najmniej 3000 uczniów w okresie do 2020 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie wykrywalności wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu u co najmniej 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego w okresie do 2020 roku;
  • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki u co najmniej 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych w okresie do 2020 roku;
  • Poprawa stanu zdrowia w zakresie wad postawy i i zaburzeń rozwoju ruchu u co najmniej 1500 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego poprzez podjęcie działań praktycznych w okresie do 2020 r. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego, (z wykluczeniem dzieci, które pozostają pod opieką poradni rehabilitacyjnej w zakresie wad postawy), w tym co najmniej 1650 uczniów z terenów wiejskich. 

Okres realizacji

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 –31.12.2020r. 

Obszar realizacji

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo lubelskie. 

Działania

Projekt przewiduje realizację poniższych form wsparcia:

  • Działania edukacyjne - zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone w formie prelekcji (2 spotkań, 1 spotkanie- 45 minut) w grupach ok 25 uczniów. Łącznie 120 grup.
  • Działania diagnostyczne - przeprowadzenie testów funkcjonalnych wśród wszystkich uczniów spełniających kryteria włączenia do projektu - indywidualnie dla każdego ucznia. Test Degi, Thomasa, Langego, Adamsa, Mattiassa, Schobera, Otta, Derbolowsky'ego
  • Działania praktyczne skierowane będą wyłącznie do uczniów z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu. dla każdej grupy to 4 spotkania po 45 min. Zajęcia prowadzone będą w grupach maks. 10 os.,150 grup. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych każdy uczeń będzie konsultowany przez lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej/lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którego zadaniem będzie ustalenie zakresu ćwiczeń, indywidualnie dostosowanych do potrzeb zdrowotnych dziecka. 

Kontakt bezpośredni do Koordynatora

Telefon: 502088563

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne (ZIP, 7 MB)

Pismo w sprawie współpracy (PDF, 810 kb)

Program profilaktyki wad postaw (PDF, 19,5 MB)