Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

realizuje projekt: Tytuł projektu: Dbamy o zdrowie - program profilaktyki wad postawy u dzieci

RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2020-12-31

Wartość projektu: 628 500,00 zł

Dofinansowanie: 597 075,00 zł

 

Przejdź do artykułu głównego

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy