Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że z dniem 12 stycznia 2021 r. zakończyło swoją działalność prowadzone przez szpital Izolatorium zlokalizowane w miejscowości Okuninka w Hotelu "Bankowym". Od dnia 13 stycznia 2021 r., na mocy Zarządzenia Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego, izolatorium zostało utworzone w obiekcie Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie.