Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.12.2020 r. zmarł wieloletni pracownik SPZOZ we Włodawie Ś.P. Mirosław Kaliński. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Dyrekcja, Pracownicy SPZOZ we Włodawie oraz Koleżanki i Koledzy z Działu Technicznego.