Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja: Budynek B, parter.

Kontakt telefoniczny

Izba Przyjęć Ogólna: 797 704 890

 

Kierownik: lek.med. Andrzej Pawłowski – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Woszczyńska - specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Ratownik Koordynujący: Zbigniew Szubstarski


Opis Oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu PRM czyli Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest to wielofunkcyjny Oddział udzielający świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności w razie wypadku, urazu lub zatrucia. Do głównych zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami,  którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywają pacjenci z różnego rodzaju schorzeniami internistycznymi, neurologicznymi i chirurgicznymi, którzy wymagają wczesnej obserwacji i diagnostyki. W szczególności chodzi o: zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, obrażenia ciała, skoki ciśnienia tętniczego  oraz inne. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów naszego szpitala, innych ośrodków specjalistycznych lub wypisywani z zaleceniami co do dalszego postępowania do domu.

Zasady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zgłoszenie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, należy przy tym pamiętać że skierowanie do SOR nie jest wymagane. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obowiązuje system segregacji pacjentów (TRIAGE), który umożliwia pomoc osobom najbardziej potrzebującym. W myśl tej zasady w pierwszej kolejność są przyjmowani pacjenci zakwalifikowani do kategorii czerwonej, czyli bezpośrednio narażeni na utratę życia, w dalszej kolejności są przyjmowani pacjenci z kategorii żółtej i zielonej. Obecnie system TRIAGE jest jednym z najlepszych narzędzi w klasyfikowaniu pacjentów i jest powszechnie stosowany w Szpitalach o wysokim standardzie.

Zdjęcie budynku B - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zdjęcie budynku B - Szpitalny Oddział Ratunkowy