Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja: Budynek B, I piętro

Kontakt telefoniczny

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 923

Lekarz dyżurny: 501 810 255

Kierownik:

 • lek.med. Przemysław Dzido - anestezjologia i intensywna terapia

Lekarze:

 • lek.med. Elżbieta Stasiak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek.med. Wanda Makowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek.med. Sylwestra Baj – ginekolog i anestezjolog
 • lek.med. Anna Górna - anestezjologia i intensywna terapia
 • lek.med. Hamid Alkadasi - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Regina Rogalska

Charakterystyka oddziału:

Głównym celem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia, którymi całodobowo opiekują się lekarze specjaliści. Umiejscowiona na Oddziale aparatura monitorująca umożliwia nadzór nad chorymi w ciężkim stanie. Na Oddział trafiają pacjenci wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenia skomplikowanego leczenia, np. niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, żywienia pozajelitowego, leczenia ciężkich zatruć, leczenia ciężkich zakażeń.

Lekarze anestezjolodzy oprócz pracy w swoim oddziale współpracują z personelem pozostałych komórek medycznych, uczestnicząc w czynnościach przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, zajmują się znieczulaniem pacjentów na bloku operacyjnym oraz związaną z tym opieką okołooperacyjną.

Główne procedury i zabiegi medyczne wykonywane w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii to:

 • wykonywanie znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych
 • intensywna terapia tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia
 • resuscytacji tj. działań mających na celu przywrócenie czynności życiowych
 • leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny
 • wysokospecjalistycznej, kompleksowej pielęgnacji pacjentów
 • nadzór i sprawdzanie sprawności i jakości aparatury, sprzętu i leków używanych do celów anestezjologicznych