Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że od dnia 01.03.2022 r. zmienia się czas pracy punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Punkt będzie czynny codziennie w godzinach 7:30 - 13:30.