Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że od dnia 02.01.2022 r. zmienia się czas pracy punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Punkt będzie czynny codziennie w godzinach 9:00 - 13:00.