Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. zmienia się czas pracy punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt będzie czynny każdego dnia tygodnia w godzinach 9.00 - 11.00.

Numer telefonu: 508 766 945