Jak przygotować się do badania w mobilnym punkcie pobrań???

Minimum 2 godz. przed badaniem:

  • nie jedz
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów

Jak przygotować się do badania w mobilnym punkcie pobrań