06.07.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale położniczo ginekologicznym i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale położniczo ginekologicznym i/lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej z pracownią cytologiczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

Pliki do pobrania (ZIP, 1,2 MB)