06.07.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o:

  1. ZADANIE 1: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Internistycznym, konsultacji specjalistycznych dla pacjentów SP ZOZ we Włodawie oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad w Poradni Internistycznej (w tym wykonywanie badań niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych);
  2. ZADANIE 2: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Internistycznym i Geriatrycznym w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 1,2 MB)