03.07.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące:

  1. ZADANIE NR 1: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Izbie Przyjęć i/lub
  2. ZADANIE NR 2: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Izbie Przyjęć

Pliki do pobrania (ZIP, 1,2 MB)