26.01.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące:

ZADANIE: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu chorób układu krążenia (rozliczanych w Oddziale chorób wewnętrznych)

Pliki do pobrania (ZIP, 1,5 MB)