09.02.2023 r.

Plik do pobrania: Przesunięcie terminu (PDF, 300 kb)


24.01.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

ZADANIE NR 1: Lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale położniczo – ginekologicznym - nadzór nad noworodkiem (porada, konsultacja, zlecenie badań oraz pozostałe czynności związane z opieką nad noworodkiem), w Izbie Przyjęć w sektorze pediatrycznym zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Oddziału Dziecięcego (przyjęcia dzieci do Oddziału Dziecięcego oraz udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie pediatrycznym lekarzom Izby Przyjęć innych sektorów, udzielanie konsultacji na rzecz innych komórek Udzielającego Zamówienie), w przyszpitalnej poradni pediatrycznej - porady pohospitalizacyjne i/lub

ZADANIE NR 2: Lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale położniczo – ginekologicznym - nadzór nad noworodkiem (porada, konsultacja, zlecenie badań oraz pozostałe czynności związane z opieką nad noworodkiem) w Izbie Przyjęć w sektorze pediatrycznym zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Oddziału Dziecięcego (przyjęcia dzieci do Oddziału Dziecięcego oraz udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie pediatrycznym lekarzom Izby Przyjęć innych sektorów, udzielanie konsultacji na rzecz innych komórek Udzielającego Zamówienie), w przyszpitalnej poradni pediatrycznej - porady pohospitalizacyjne oraz kierowanie i zarządzanie Oddziałem położniczo – ginekologicznym w zakresie neonatologicznym oraz Oddziałem Dziecięcym na stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem.i/lub

ZADANIE NR 3: Lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Dziecięcym i Oddziale położniczo – ginekologicznym - nadzór nad noworodkiem (porada, konsultacja, zlecenie badań oraz pozostałe czynności związane z opieką nad noworodkiem),  w Izbie Przyjęć w sektorze pediatrycznym, zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Oddziału Dziecięcego (przyjęcia dzieci do Oddziału Dziecięcego oraz udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie pediatrycznym lekarzom Izby Przyjęć innych sektorów, udzielanie konsultacji na rzecz innych komórek Udzielającego Zamówienie)

Pliki do pobrania (ZIP, 12 MB)