06.02.2023 r.

Plik do pobrania: Przesunięcie terminu (PDF, 400 kb)


25.01.2023 r.

Zmiany do MI - w plikach do pobrania


24.01.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o

ZADANIE NR 1: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 2: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 3: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej z pracownią cytologiczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 4: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 5: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 6: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych  i konsultacji specjalistycznych w Poradni Urologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i/lub

ZADANIE NR 7: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających  na wykonywaniu konsultacji specjalistycznych dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych  w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 10,7 MB)