06.02.2023 r.

Plik do pobrania: Przesunięcie terminu (PDF, 300 kb)


25.01.2023 r.

Zmiany do MI - w plikach do pobrania


24.01.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o 

ZADANIE NR 1: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu/chorób układu mięśniowo – szkieletowego w Oddziale Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym i/lub

ZADANIE NR 2: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu chirurgii ogólnej rozliczanych w Oddziale Chirurgii z pododdziałem urazowo – ortopedycznym i/lub

ZADANIE NR 3: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu chirurgii naczyń w Oddziale Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urazowo – ortopedycznym i/lub

ZADANIE NR 4: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu ginekologii rozliczanych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym.

Pliki do pobrania (ZIP, 9 MB)