28.05.2021

Zatwierdzenie wyniku: Plik do pobrania


25.05.2021

Odpowiedzi na pytania: Plik do pobrania


20.05.2021

Odpowiedzi na pytania: Plik do pobrania

Zmiany do załączników do MI: Plik do pobrania

Formularz cenowy - Badania laboratoryjne: Plik do pobrania


18.05.2021

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1: wykonywania badań laboratoryjnych i/lub

Zadanie 2: wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Pliki do pobrania