29.12.2020 r.

Zatwierdzenie wyników: Plik do pobrania (skan PDF, 205 kb)


17.12.2020 r.

Przesunięcie terminu składania ofert: Plik do pobrania (skan PDF, 148 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie procedur medycznych z zakresu okulistyki rozliczanych w Oddziale Leczenia Jednego Dnia i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresie specjalistycznych porad okulistycznych w Oddziale Leczenia Jednego Dnia przed i po operacji usunięcia zaćmy i/lub
  • ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Okulistycznej w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 290 kb)