20.10.2020

Przesunięcie terminu: Pliki do pobrania (skan PDF, 150 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym i/ lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych- porad specjalistycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej w SPZOZ we Włodawie.