28.10.2020 r.

Zatwierdzenie wyników: Plik do pobrania (skan PDF, 230 kb)


16.10.2020 r.

Przesunięcie terminu: Pliki do pobrania (skan PDF, 173 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji Kierownika w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym i/lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub
  4. ZADANIE NR 4: lekarskich świadczeń zdrowotnych - porad specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej z Pracownią Cytologiczną i/lub
  5. ZADANIE NR 5: lekarskich świadczeń zdrowotnych -porad specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Urszulinie w SPZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania (ZIP, 300 kb)