20.10.2020

Przesunięcie terminu (skan PDF, 130 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w SOR/IP i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w SOR/IP w SPZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 261 kb)