08.10.2020

Unieważnienie postępowania konkursowego: Pliki do pobrania (skan PDF, 170 kb)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji Kierownika w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym lub

  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub

  • ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub

  • ZADANIE NR 4: lekarskich świadczeń zdrowotnych - porad specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej z Pracownią Cytologiczną i/lub

  • ZADANIE NR 5: lekarskich świadczeń zdrowotnych -porad specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Urszulinie w SPZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania (ZIP, 300 kb)