Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń w Poradni Pediatrycznej i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Noworodków i Wcześniaków i/lub
  • ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków i Wcześniaków w SPZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 270 kb)