Informacja o wyborze oferty (skan PDF, 183 kb)


 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania (ZIP, 426 kb)