Informacja o wyborze oferty (skan PDF, 174 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych - porad specjalistycznych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z zabezpieczaniem udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dla pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 93 kb)